Vi anordnade FAMOS-konferens i Malmö (8-10 mars) där alla 15 projektpartners från 7 olika Östersjöländer samlades för att följa upp och planera de olika utförda, pågående och kommande aktiviteterna inom FAMOS. Den första fasen av FAMOS som kallades för Freja avslutades vid årsskiftet och fas två som kallas Odin har nu inletts. FAMOS Odin pågår till och med 2018.

I FAMOS Freja sjömättes totalt 32 000 km2 vilket nästan motsvarar Estlands landyta. En otroligt imponerande siffra som vi är stolta över. Särskilt kul också att länder som Estland, Lettland och Litauen genom FAMOS kommit igång ordentligt med sjömätning av sina farvatten vilket bidrar till säkrare sjöfart i Östersjön.

Syftet med FAMOS Odin, är att sjöfarten ska få bättre kontroll på hur mycket vatten man har under kölen, så kallat Under Keel Clearance (UKC), för att kunna maximera lasten på varje fartygsresa. Det ingår också att studera möjligheterna till ruttoptimering i Östersjön.

Dr Terry O’Brien resa från Australien för att närvara visar på intresset för FAMOS från industrin. Här visar Terry hur mycket man kan tjäna på optimering av UKC. För järnmalm 10 800 USD per cm extra djupgående.

Dr Terry O’Brien, CEO på australiensiska företaget OMC, föreläser om deras kommersiella produkt som optimerar UKC.